รีเจ้นท์ โฮม 18 | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

รีเจ้นท์ โฮม 18

รีเจ้นท์ โฮม 18

ที่ตั้งโครงการ : ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : คอนโด High Rise สูง 14 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 1,490 ยูนิต