โครงการ โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

โครงการ โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์

โครงการ โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์

ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนนานาชาติ สิงค์โปร์

ลักษณะโครงการ : ประตูเหล็กทนไฟ แบบมีช่องกระจก
เป็นกระจกทนไฟ 2 ชั่วโมง
มีผลรับรองการทนไฟ จากจุฬา

จำนวนอาคาร : 6 อาคาร