โครงการ อาคารโรงอาหารและพักอาศัยของมูลนิธิช่วยคนตาบอด | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

โครงการ อาคารโรงอาหารและพักอาศัยของมูลนิธิช่วยคนตาบอด

โครงการ อาคารโรงอาหารและพักอาศัยของมูลนิธิช่วยคนตาบอด

ที่ตั้งโครงการ : 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ลักษณะโครงการ : เป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอด

จำนวนอาคาร : 1 อาคาร