โครงการ โรงซ่อมเครื่องบิน GRIPEN บน-7 จังหวัดสุราษธานี | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

โครงการ โรงซ่อมเครื่องบิน GRIPEN บน-7 จังหวัดสุราษธานี

โครงการ โรงซ่อมเครื่องบิน GRIPEN บน-7 จังหวัดสุราษธานี

ที่ตั้งโครงการ : อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะโครงการ : เป็รโรงเรือนเก็บรักษา เครื่องบินขับไล่ GRIPEN

จำนวนอาคาร : 1 อาคาร